Other Products

Time Access
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เครื่องบันทึกเวลาทำงาน
Fingerprint
Finger Scan

เครื่องสแกนใบหน้า
ระบบสแกนหน้า
Face scan
เครื่องบันทึกเวลาทำงาน

ประตูล็อคโรงแรม
Hotel Lock
Finger Lock

การ์ด
Card
Proximity Card
Mifare Card
Key Tag

Accessories
อุปกรณ์เสริม
Power Supply
Battery
LZ Braket
Drop Bolt
Electric Bolt

เครื่องทาบบัตร
Access Control
Wiegand
Controller System
Remote Controller


Security System
กล้องวงจรปิด
CCTV CAMERA
กล้องวงจรปิด ไอพี
CCTV IP
กล้องวงจรปิด ไออาร์
CCTV IR
กล้องวงจรปิด บ๊อกส์
CCTV BOX
กล้องวงจรปิด โดม
CCTV DOME
Family Care
กล้องวงจร เอเอชดี
CCTV AHD

สัญญาณเตือนภัย
Alarm

นาฬิกายาม
GuardTour
Patrol

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด
เครื่องบันทึกภาพ DVR

เครื่องตรวจจับวัตถุอันตราย
X-Ray

เครื่องตรวจจับโลหะ
ประตูตรวจจับโลหะ
Walkthrough

Hand Held Metal Detector


Gate System
Floding Gate
ประตูโฟลดิ้งเกท

ไม้กั้นรถ เข้า ออก
Carpark
Car park

ประตูหมุน
Turnstile

Traffic Cone

Ultrasonic Parking Guidance System
ระบบนำทางที่จอดรถ

 

 

Navigator Systems

Intelligent Navigator System

Intelligent Navigator System of Smart Tower System

เป็นระบบนำทางเพื่อหาที่จอดรถโดยใช้การตรวจจับโดยคลื่นอุลตร้าโซนิค สะดวกในการหาตำแหน่งว่างของที่จอดในอาคารไม่จำเป็นต้องมีคนคอยดูแลจัดหาที่จอดใช้กับผู้มาเยือน โดยแจ้งจำนวนที่จอดรถที่เหลือว่าว่างกี่ช่องจอดของแต่ละชั้น และมีสัญญาณไฟนำทางไปสู่ที่จอดรถอย่างแม่นยำ สะดวกสบายลดปัญหาการจราจรติดขัด เพราะต้องมองหาที่จอดรถเอง ทราบจำนวนช่องจอดที่เหลืออยู่ไม่สร้างความหงุดหงิดเพราะเข้าอาคารแล้วไม่มีที่จอดรถ ช่องจอดรถทุกช่องแสดงสัญญาณไฟอย่างชัดเจน และแจ้งข้อมูลไปที่นำทางทันที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของช่องจอดรถ ว่างหรือไม่ว่าง

 

เป็นระบบนำทางเพื่อหาที่จอดรถ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงจุดจอดรถได้โดยง่าย เน้นความสะดวกสบาย

  1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของท่าน เนื่องจากเป็นระบบทันสมัยและเป็นที่นิยมในต่างประเทศและกำลังได้รับความนิยมในเมืองไทย
  2. สามารถนำข้อมูลการใช้พื้นที่แต่ละโซนมาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่

- วิเคราะห์จุดที่ลูกค้าใช้มากหรือน้อย เพื่อปรับกลยุทธ์ทางด้านตลาด โดยบางพื้นที่มีรถจอดน้อยอาจเกิดจากในพื้นที่นั้นไม่มีจุดเด่นหรือเป็นที่สนใจ ก็สามารถจัดให้พื้นที่มีกิจกรรมทางการตลาดให้มากขึ้น

- วิเคราะห์ช่วงเวลาการเข้าใช้พื้นที่ เพื่อการปรับกิจกรรมให้ช่วงเวลาที่ได้รับความสนใจน้อยให้น่าสนใจมากขึ้น

- ทราบสถิติการใช้พื้นที่จอดรถเพื่อวางแผนเรื่องอาคารสถานที่ จะต้องเพิ่มหรือลดพื้นที่จอดอย่างไรได้บ้าง

  1. สร้างความสะดวกสบายและสามารถดึงดูดลูกค้าให้ใช้บริการมากขึ้น
  2. ประหยัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่ลานจอดรถได้มาก
  3. ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิตอลที่ต้องการความรวดเร็วในทุกช่วงเวลาและกิจกรรม

สถานที่เหมาะแก่การใช้ระบบนำทางที่จอดรถ

- ห้างสรรพสินค้า Modern Trade
- อาคารสูงที่มีจำนวนช่องจอดรถค่อนข้างจำกัด
- อาคารจอดรถภายในศูนย์ราชการต่าง ๆ
- อาคารจอดรถสนามบิน
- อาคารจอดรถผู้โดยสารรถไฟฟ้า
- ผู้ให้บริการที่จอดรถภายในอาคาร
- อาคารจอดรถภายในคอนโดหรู
- โรงแรม High-end

หรืออาคารอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องจัดการเรื่องความสะดวกสบายในการจอดรถของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ

ระบบนำทางที่จอดรถสามารถเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มระบบ CCTV เพื่อเฝ้ามองสถานการณ์ และความเรียบร้อยภายในลานจอดรถได้เป็นอย่างดีและกรณีอุบัติเหตุสามารถนำภาพที่ได้จากการบันทึกมาประกอบและเป็นหลักฐานได้

 

ลานจอดที่มีระบบคิดเงินค่าบริการที่จอดรถ คิดเป็นรายชั่วโมงหรือแบบต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมแต่ละสถานที่ มีระบบ Blacklst เพื่อตรวจจับทะเบียนที่ต้องสงสัย เพื่อความปลอดภัยและชื่อเสียงของอาคาร ในกรณีที่เฝ้าระวังการตรวจจับรถต้องสงสัยของวัตถุอันตรายเข้ามาในอาคาร

ระบบมาพร้อมกล้อง IP ที่มีความคมชัดสูงเพื่อบันทึกภาพป้ายทะเบียนรถ รูปพรรณรถ หรือแม้กระทั้งคนขับรถ เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่ต้องการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง

อาคารสถานที่ที่เลือกใช้ระบบนำทางอัจฉริยะ

- ห้างสรรพสินค้าในเครือ Central
- อาคารจอดรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)
- Feshion Island
- Mega Bangna
- โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
- โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
- Siam paragon
- เมืองทองธานี

 

ทำไมต้องเลือกใช้ระบบนะทางอัจฉิระ

- สร้างภาพลักษณ์ให้กับสถานที่
- เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้มาใช้บริการ
- ลดปัญหาการจราจรติดขัดในอาคารที่จอดรถ
- ประหยัดเชื้อเพลิงและลดมลพิษในอาคารจอดรถ
- ไม่มีปัญหาการ ขับรถวนหาที่จอดรถในตัวอาคาร
- แสดงจำนวนช่องจอดรถที่มีอย่างแน่นอน และอัพเดททันทีที่มีการเปลียนแปลงสถานะ
- ของช่องจอดรถ
- ไม่สับสนกับช่องจอดเพราะมีสัญญานแสดงสถานะที่ช่องจอดรถทุกที่
- ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ดูแลบริหารที่จอด

 

Solution A ระบบพื้นที่ว่างสำหรับจอดรถ

  1. เช็คจำนวนช่องจอดรถแต่ละชั้นว่าว่างจำนวนเท่าไรเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้ลานจอดรถ โดยไม่ต้องวนรถนานไม่ต้องเสียเวลาในลานจอดรถ
  2. ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งระบบได้เยอะ

ก่อนขึ้นอาคารจอดรถ จะทราบว่าแต่ละชั้นจะมีพื้นที่ว่างสำหรับจอดรถมากน้อยเพียงใดเพื่อทำการตัดสินใจว่าจะจอดชั้นไหนเพื่อประหยัดเวลาการเข้าถึงจุดที่จะใช้บริการมากที่สุด

เมื่อขึ้นสู่ชั้นที่เป็นเป้าหมายในการจอดรถแล้ว หากพื้นที่นั้น ๆ มีแบงเป็นโซน ระบบสามารถออกแบบให้ Sensor ว่าแต่ละโซนมีพื้นที่ว่างมากน้อยเพียงใด เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ว่างสำหรับจอดรถให้มากที่สุด โดยแต่ละโซนจะต้องมีอุปกรณ์ Sensor ทีเป็น Loop Detector

 

 

การกำหนดเขตแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน โดยเฉพาะทางเข้าและทางออก เพื่อให้อุปกรณ์ Sensor (Loop Detector) ทำการเช็ครถเข้า-ออกเพื่อส่งสัญญาณให้ Module ตรวจนับและนำไปประมวลผลได้ถูกต้อง

การเชื่อมระบบจะเป็น Module เชื่อมต่อด้วยสัญญาณ RS-485 เหมาะกับการสื่อสารที่ต้องใช้ระยะทางในการเชื่อมต่อมีโปรแกรมสำหรับควบคุมและ Monitor การทำงานของระบบได้

 

Solution B ระบบนำทางและ Sensor แต่ละช่อง

  1. เช็คจำนวนช่องจอดรถแต่ชั้นว่าว่างจำนวนเท่าไหร่เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้ลานจอดรถ โดยไม่ต้องวนรถนาน ไม่ต้องเสียเวลาในลานจอดรถ
  2. สามารถเข้าถึงจุดจอดรถได้สะดวกและง่ายที่สุด เลิศหรูมีระดับ สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์การใช้อาคารสถานที่แบบเชิงลึกได้ดี ก่อนชึ้นอาคารจอดรถมากน้องเพียงใด เพื่อทำการตัดสินใจจะจอดชั้นไหนเพื่อประหยัดเวลาการเข้าถึงจุดที่จะใช้บริการมากที่สุด

เมื่อขึ้นสู่ชั้นที่เป็นเป้าหมายในการจอดรถแล้ว หากพื้นที่นั้น ๆ มีแบ่งเป็นโซน ระบบสามารถออกแบบให้ Sensor ว่าแต่ละโซนมีพื้นที่ว่างมากน้องเพียงใด เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ว่างสำหรับจอดรถให้มากที่สุด

ระบบแสดงช่องจอดว่าว่างหรือไม่ สังเกตได้จากสัญญาณหลอดไฟสีเขียว โดยแต่ละช่องมี Sensor ระบุว่าช่องนั้น ๆ ว่างหรือไม่และมีความแม่นยำสูง
  ในการออกแบบไม่ยุ่งยากมาก แต่ต้องเข้าใจทิศทางการเดินของรถ พฤติกรรมของผู้ขับขี่ความสะดวกรวมไปถึงความปลอดภัยในการใช้งานลานจอด
  การเชื่อมระบบจะเป็น Module เชื่อมต่อด้วยสัญญาณ  RS-485 เหมาะกับการสื่อสารที่ต้องใช้ระยะทางในการเชื่อมต่อมีโปรแกรมสำหรับควบคุม และ Monitor การทำงานของระบบได้

 

Ultrasonic Detector(UD)

Key-T04

LED Indoor Screen (panel+casing)

Key-S03

 

Voltage rating :

DC24V

Voltage rating :

DC5V

Current rating :

20mA

Current rating :

5A

Operational principle:

Ultrasonic

Communication port :

RS485

Communication port:

RS 485

Communication frequency :

9600

Detection range:

0.5-3.5M

Luminance :

300cd/m

Detection range setting :

Range tolerance 0.5m

Panel size :

36cm*12cm / 48cm*18cm

Max error :

0.05M

Dot matrix :

48*16/16*24

Detection angle :

15

สำหรับตรวจสอบว่าในโซนไหน มีจำนวนช่องว่างมากน้อยเท่าไร

Response time

30ms

 

 

 

Size :

10cm(diameter)x2.3cm(height)

LED Outdoor Screen1 (panel+casing)

Key-SP02

Shell material

ABS

Voltage rating :

DC5V

อุปกรณ์ Sensor สถานะการจอดรถในช่องจอด

Current rating :

5A

     

Communication port :

RS485

LED Indicator

Key-B02

Communication frequency :

9600

Voltage rating :

DC5V

Luminance :

300cd/m

Current rating :

35mA

Panel size :

36cm*12cm / 48cm*18cm

LED Luminance (Green/Blue) :

9000mcd

Dot matrix :

48*16/16*24

LED Luminance(RED) :

5000mcd

สำหรับตรวจสอบว่าในโซนไหน มีจำนวนช่องว่างมากน้อยเท่าไร

LED number :

4RED 4Green/Blue

LED Outdoor Screen2(Panel WITHOUT casing)

Key-P01

Shell :

ABS

Voltage rating :

DC5V

Working temperature :

-50 -+80

Current rating :

5A/20A

Visual angle :

360

Communication port :

RS485

Visual rage :

>50m

Communication frequency :

9600

สำหรับตรวจสอบว่าช่องจอดรถว่างหรือไม่ หากว่างจะเป็นสีเขียวไม่ว่างจะเป็นสีแดง เพื่อให้ระบุตำแหน่งการเข้าจอดได้ง่ายขึ้น

Luminance :

1000cd/m

 

 

 

Panel size :

32cm*16cm / 64cm*32cm

Central Control Unit(CCU)

Key-C01

Dot matrix :

32*16/64*32

Voltage rating :

DC5V

สำหรับตรวจสอบว่าในโซนไหน มีจำนวนช่องว่างมากน้อยเท่าไร

Current rating :

100mA

LED Outdoor Screen3(Panel WITHOUT casing)

Key-P02

Output post

Com1, com2/com3

Voltage rating :

DC5V

Communication frequency:

9600

Current rating :

20A/25A

Com2:

To PC

Communication port :

RS485

Com1:

To ZCU

Communication frequency :

9600

Control quantity:

60 sub-node(ZCU/Screen)

Luminance :

1000cd/m

กล่องควบคุมระบบหลัก

Panel size :

51.2cm*25.6cm/
75cm*25cm

Zone Control Unit(ZCU)

Key-H04

Dot matrix :

32*16/48*16

 

 

 

 

 

Voltage rating :

DC24V

สำหรับตรวจสอบว่าในโซนไหน มีจำนวนช่องว่างมากน้อยเท่าไรในการติดตั้งภายนอก

Current rating :

45mA

Keyparking information System

KIS v2.0

Output Port :

RS 485(1,2,3)

Hardware :

CPU :P4 3.0

Communication Frequency :

9600

 

Memory : 512M

Rs485(1) :

To CCU

 

HD : 80G

Rs485(2,3) :

To UD (sensor)

Platform:

DELPHI

Control quantity :

60 Sub-node(UD/screen)in max

Database:

SQL/Access

กล่องควบคุมระบบในแต่ละโซน

โปรแกรมควบคุมระบบพื้นที่ในแต่ละโซน แสดงสถานะพื้นที่จอดรถในสถานต่าง ๆ ตำแหน่งช่องจอดหรือสถานอื่นๆ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รูปภาพ บทความ และข้อความบนเว็บไซด์นี้ ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ในการค้าโดยเด็ดขาด หรือลงในเว็บไซด์ของตนเอง ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง จนถึงที่สุด ยกเว้นสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และบุคคลธรรมดาที่นำไปใช้เพื่อการศึกษา

Copyright © 2013 HIP ผู้ผลิตสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยคุณภาพสูง World Class Fingerprint Company :
บริษัท Century Mien(Thailand).Co..,Ltd. All Rights Reserved.
By papon design